Telefony

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy projektu: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem ezdrowia” („e-usługi POZ”), nr POIS.11.03.00-00-0074/22) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

TELEFONY KONTAKTOWE

Admedica (Szczepankowo 94 A)
Admedica (os. Bohaterów II Wojny Światowej)

Badania Laboratoryjne

Admedica to pełen zakres badań laboratoryjnych, realizowanych razem z laboratoriami medycznymi Diagnostyka (ul. Szczepankowo 94a)

Echo serca

Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych serca, a także ocenę ruchu mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych

Badanie USG dorośli

Badanie USG dorośli: tarczyca piersi, jama brzuszna (nerki, trzustka, wątroba, śledziona, pęcherz moczowy, węzły chłonne jamy brzusznej), jądra,

Badania

Centrum Medyczne Admedica wykonuje badania z zakresu: USG osoby dorosłe, ECHO Serca, USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych, USG doppler kończyn dolnych