NOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZYCHODNI

UWAGA!!!!!

W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYM STANEM EPIDEMII PROSIMY NIE PRZYJEŻDŻAĆ DO PRZYCHODNI. WPROWADZAMY TELEPORADY. WE WSZYSTKICH PROBLEMACH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY. WiZYTY W PRZYCHODNI TYLKO PO WCZEŚNIEJSZEJ TELEFONICZNEJ KONSULTACJI Z LEKARZEM.

RECEPTY PROSIMY ZAMAWIAĆ TELEFONICZNIE
ODBIÓR NUMERÓW RECEPT TELEFONICZNIE
NUMERY TELEFONÓW
792 08 08 20
61 87519 08

REJESTRACJA DO LABORATORIUM:
TEL. 792 08 08 20
TEL. 518 501 510

NAJBLIŻSZY PUNKT POBRAŃ DIAGNOSTYKA
UL. RASZEI 5/3
GABINETY SPECJALISTYCZNE WZNAWIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ.

Dane do przelewów Deutsche Bank
36191010482263017089490001