Upoważnienie do odbioru recepty

Szanowni Państwo,

informujemy, że upoważnienie do odbioru recepty można pobrać w tym miejscu:

Upoważnienie recepta